[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายสุดเขต สวยสม
ผอ.สพม.38

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญข้าราชการครูในสังกัด สมัครสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และเผยแพร่ความรู้ หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practice) ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


การพัฒนาการบริหารงาน....
การบริหารโรงเรียนแบบ....
การพัฒนากระบวนการบริ....
การพัฒนาระบบการบริหา....
การพัฒนาระบบบริหารจั....
Assessment Project D....
การพัฒนากระบวนการบริ....
กระบวนการบริหารงานวิ....
กระบวนการบริหารงานวิ....
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 27
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการจัดการความรู้  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 สิน นุ่มพรม 6
 นายสมชาย ดวงเนตร 4
 พัชรินทร์ สุขพร้อม 3
 ทิวาพร พุกกลิ่น 2
 นายนิรุติ บวบขม 2
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
26 คน
สถิติปีนี้
386 คน
สถิติทั้งหมด
5959 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารการเงินและสินทรัพย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพก
    การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อ.....อ่านต่อ

การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธ
    การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน.....อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรี
    การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอนสู่นักเรี.....อ่านต่อ

การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประกา
    การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการโดยใช้กลยุทธ์การ.....อ่านต่อ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทย
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน.....อ่านต่อ

Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of N
    Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya S.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ