[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
CEO ผู้บริหาร KM <<<<Knowledge Exchange Website>>>> ประเด็นยอดนิยม

นายมรกต กลัดสอาด
ผอ.สพม.38

ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์เพื่อการจัดการความรู้สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญข้าราชการครูในสังกัด สมัครสมาชิกเว็บไซต์การจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และเผยแพร่ความรู้ หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best practice) ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


การพัฒนาระบบบริหารจั....
Assessment Project D....
การพัฒนากระบวนการบริ....
กระบวนการบริหารงานวิ....
กระบวนการบริหารงานวิ....
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเ....
เอกสารควบคุมภายใน....
ตัวชี้วัดและสาระการเ....
ตัวชี้วัดและสาระการเ....
คู่มือแนวทางการดำเนิ....
โรงเรียนในโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการ ข่าว ภาพกิจกรรม ปฏิทิน ดาวน์โหลด
สมาชิกทั้งหมด 23
ลิ้งค์น่าสนใจ
คณะกรรมการจัดการความรู้  
สถิติการใช้งาน
5 อันดับผู้ใช้สูงสุด
 สิน นุ่มพรม 6
 พัชรินทร์ สุขพร้อม 3
 จงรัก จันทวงศ์ 2
 นายนิรุติ บวบขม 2
 ทิวาพร พุกกลิ่น 2
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเดือนนี้
21 คน
สถิติปีนี้
44 คน
สถิติทั้งหมด
3173 คน

ขุมความรู้ แหล่งรวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บริหารงานบุคคล
บริหารงานทั่วไป
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารการเงินและสินทรัพย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม แหล่งรวบรวมภาพการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้

Knowledge New แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทย
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน.....อ่านต่อ

Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of N
    Assessment Project Development Learning Process to Quality Learning of Noungplubwittaya S.....อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเร
    การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษท.....อ่านต่อ

กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูท
    กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบ “POIRS”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูที่ยึดผู้เรียนเป็น.....อ่านต่อ

กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจ
    กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนส.....อ่านต่อ

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ
    การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู.....อ่านต่อ
   

ดาวน์โหลด แหล่งรวมรวมเอกสารความรู้และโปรแกรมน่าสนใจ

TOP 5 ความรู้โรงเรียนในโครงการ